ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 
H.J. Parikh High School | toyes room

રમકડાં રૂમ

તા॰7/10/2010 ના રોજ શૂરબાલવાટિકા ના નિર્માતા શ્રી હેમીનભાઇ રજનીભાઈ પટેલ નાસહકારથી સુમનભાઇ  મણિભાઈ  પટેલ (સુનાવ) દ્ધારા  રૂપિયા  પચ્ચીસ હજાર પૂરા ના  માતબર   દાન દ્ધારા બાલમંદિર ના  વિદ્યાર્થીઓની પાયાની  જરૂરિયાત  એવા  રમકડાં    વિભાગ  રૂમનું     ઉદગાટન      વાલીઓનીહાજરીમાં થયું વાલીઓ બાળકોની જરૂરિયાત સંતોષાતા ખુબજ પુલકિતથયા હતા.

ફોટો ગૅલૅરી - Toyesroom

 


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 39,807