ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 

ફોટો ગૅલૅરી

bladtulakarykramphot... (1)
bladtulakarykramphoto2016


borwel2015 (3)
borwel2015


DUNIYADARSAN (2)
DUNIYADARSAN


mathsfair (4)
mathsfair


parentsmeeting12scie... (4)
parentsmeeting12science


sciencebhavanbirthda... (8)
sciencebhavanbirthday


DistrictSciFairZarol... (12)
DistrictSciFairZarolaSchool2013


DistrictSciFairZarol... (5)
DistrictSciFairZarolaSchool2013


DistrictSciFairZarol... (16)
DistrictSciFairZarolaSchool2013


15aug2013 (1)
15aug2013


15aug2013 (7)
15aug2013


15aug2013 (9)
15aug2013


15aug2013 (8)
15aug2013


subhechhasamarambh (8)
subhechhasamarambh


abhivadan (1)
abhivadan


General (2)
General


yuvamahotsav2013 (18)
yuvamahotsav2013


22janvanpatiabhiang (4)
22janvanpatiabhiang


22janvanpatiabhiang (12)
22janvanpatiabhiang


RakshabanadhanFestiv... (4)
RakshabanadhanFestival


holyparv-2012 (7)
holyparv-2012


jillapradashan (54)
jillapradashan


jillapradashan (7)
jillapradashan


meedofdistributebyBo... (2)
meedofdistributebyBorsadLIC


Activity (14)
Activity   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 39,793