ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 

પ્રવૃતિઓ

15 AUG 2014 15/08/2014

15 સ્વાતંત્ર દિનની ઉજવણી ૨૦૧૪

વિગતવાર

ચુંટણી 19/07/2012

સ્કૂલ પ્રમુખ ચુંટણી

વિગતવાર

એઈડસ જાગૃતિ 1/12/2006

રેલીનું આયોજન

વિગતવાર

ગુજરાત,હિન્દી,અંગ્રેજી તથા સસ્કૃત 1/7/2005

ચતુર્ભાષી મેળો

વિગતવાર

સમાજવિદ્યા 1/7/2005

સિકકાઓનું પ્રદર્શન

વિગતવાર

પુસ્તક પ્રદર્શન 6/26/2004

પુસ્તકો વાંચનાર

વિગતવાર

વાર્ષિક દિનની ઉજવણી 1/11/2003

વિદ્યાર્થીઓનું સમેલન

વિગતવાર

વિજ્ઞાન 11/1/2001

વિજ્ઞાનક્ષેત્ર

વિગતવાર

કોમ્પ્યુટર રૂમ 01/01/2001

ઉદઘાટન

વિગતવાર

ગણિતમેળો 01/01/2001

શાળાનો ઉત્સવ

વિગતવાર

પ્રાથમિક શાળાના નવા મકાનનું ઉદઘાટન 01/01/2001

મકાનનું ઉદઘાટન

વિગતવાર

વિદ્યાર્થીઓના વિદાયસમાંરભ 01/01/2001

ધોરણ-૧૦ તેમજ ૧૨

વિગતવાર

રક્ષાબંધન 9/17/1999

ભાઈ અને બહેનનાં પ્રેમ

વિગતવાર

   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 39,780