ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 

પ્રવૃત્તિઓ - પુસ્તક પ્રદર્શન

પુસ્તકો વાંચનાર

પુસ્તકો આપણા શ્રેષ્ઠ મિત્રો છે. પુસ્તકો વાંચનાર કદી એકલતા અનુભવતા નથી. વાંચનથી માનવીને ઉત્તમ વિચારો પ્રાપ્ય થાય છે. નવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, તેમજ નવી તાજગી મળે છે. પુસ્તકો આપણાં પથદશક છે. આપણા જીવનને નવી દિશા આપે છે. આપણને એક નવી જિંદગી આપે છે.

જે વાંચે છે.તે વિચારે છે,જે વિચારે છે. તે કાંઈક કરવા પ્રેરાય છે. આમ, શાળાના વિદ્યાથીઓ પુસ્તકોના વાંચન પ્રત્યે રસ કેળવતા થાય, વિવિધ પ્રકારના પુસ્તકોથી માહિતગાર થાય,બાળકો પુસ્તકોનું મહત્વ સમજે, તેમજ બાળકોમાં વાંચનકળા વિકસે તે આશયથી શાળામાં પુસ્તક-પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું
સ્થળ : ઝરોલા
તારીખ : 6/26/2004

પ્રવૃત્તિઓ


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,173