ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 

પ્રવૃત્તિઓ - 15 AUG 2014

15 સ્વાતંત્ર દિનની ઉજવણી ૨૦૧૪

ઝારોલા હાઇસ્કુલ માં સ્વતંત્રતા દિનની ઉજવણી ૨૦૧૩

ઝારોલા ગામની એચ.જે.પરીખ એન્ડ યુ.એમ.એચ પટેલ હાયર સેકન્ડરી ઉ.માં સ્કુલ અને જે.પી પટેલ (મુખી)વિદ્યાવિહાર સુર બાલ વાટિકા માં ૬૭ માં સ્વાતંત્રતા દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી

સ્થળ : ઝારોલા
તારીખ : 15/08/2014

પ્રવૃત્તિઓ


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,166