ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 

પ્રવૃત્તિઓ - વિજ્ઞાન

વિજ્ઞાનક્ષેત્ર

શાળાના વિદ્યાર્થીઓમાં વિજ્ઞાન પ્રત્યે રસ કેળવાય તથા વિજ્ઞાનક્ષેત્રમાં વિદ્યાર્થી પોતે કાંઈક સંશોધન કરવા પ્રેરાય તે આશયથી શાળાના મેદાનમાં વિદ્યાર્થીઓ ધ્વારાનિમિત વિવિધ પ્રકારના મોડેલ્સનું વિશાળ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું તથા વિજ્ઞાનને લગતી સાયન્સ કવીઝ તેમજ વકૃત્વ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.


સ્થળ : ઝારોલા
તારીખ : 11/1/2001

પ્રવૃત્તિઓ


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,172