ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 

પ્રવૃત્તિઓ - પ્રાથમિક શાળાના નવા મકાનનું ઉદઘાટન

મકાનનું ઉદઘાટન

જે.પી.પટેલ(મુખી) વિદ્યાવિહાર/સુર બાલવાટિકા ના ઉદધાટન પ્રસંગે બી એ પી એસના સંતો, શ્રી રાજુભાઈ જે . પટેલ તથા શ્રી રજનીભાઈ પટેલના હસ્તે ઉદધાટન કરવામાં આવેલું.
સ્થળ : ઝરોલા
તારીખ : 01/01/2001

પ્રવૃત્તિઓ


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 2,175