ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 
H.J. Parikh High School | Calender

શાળાનું સમયપત્રક

એચ જે પરીખ હાઈસ્કૂલ તરફ થી નવી વેબસાઈટ બનાવવા માં આવી છે આ વેબસાઈટ જોવા માટે નીચે આપેલી લીંક પેર જાઓ.

https://hjparikhhighschoolzarola.000webhostapp.com/

DAY :- DATE
World Protect Day :- December 3
National Energy Protect Day :- December 14
Army Day :- January 15
Republic Day :- January 26
Martyr Day :- January 30
International Woman Day :- March1
Worker’s Day :- May 1
Teacher ‘s Day :- September 5
Hindi Day :- September 14
Valmiki Jayanti :- October 24


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 39,812