ઝારોલા કેળવણી મંડળ સંચાલિત
શ્રી એચ.જે.પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ પટેલ ઉમાશાળા
જે.પી. પટેલ (મુખી) વિદ્યાવિહાર, સુર બાલવાટીકા
 
 
જન્મ દિવસ

JANM DIVAS SHUBHKAMANA

જન્મ દિવસે શાળાને સહાય ભૂત થયેલ વિદ્યાર્થી\વાલી\કર્મચારી ની વિગત

શ્રી એચ.જે પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ.પટેલ ઉ.મા શાળા ઝારોલા પરિવાર વતી જન્મ દિવસની હાર્દિક શુભેચ્છા

અ.નું                   નામ                   ધોરણ               જન્મ તારીખ     ગામ             મળેલ દાન રૂ         ફોટો

૧   ડાભી ચિંતનકુમાર                      ૧૦ બ                ૨૬\૦૬\૨૦૦૦   વડેલી         ૫૦\-રૂ 

 

શ્રી એચ.જે પરીખ એન્ડ શ્રીમતી યુ.એમ.એચ.પટેલ ઉ.મા શાળા ઝારોલા પરિવાર વતી જન્મ દિવસની હાર્દિક શુભેચ્છા

અ.નું                   નામ                   ધોરણ               જન્મ તારીખ     ગામ             મળેલ દાન રૂ  

 

૨   પટેલ કાશ્મીરાબેન મનીષભાઈ    સેવિકાબેન      ૨૭\૦૬\૨૦૭૬         ઝારોલા         ૫૦\-રૂ


   
 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | પ્રવૃત્તિઓ | પ્રાથના  | ઉપલબ્ધીઓ | સુવિધાઓ | પરિણામ | અમારો સંપર્ક | donar | સ્કુલ પ્રમુખ ચુંટણી ૨૦૧૨  | દાતા |

Copyrights © 2009-10 www.hjparikhhighschoolzarola.org. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd. | Site Viewers : 39,791